Kitespots

Här ska vi lägga upp kitespots .... under arbete

Hjälp oss att uppdatera spots. Ni kan maila direkt till Malin Jönsson

Östersund

Åre

Frostviken

Vi vill hjälpa alla att hitta bland kitespots i Jämtland Härjedalen.

Malin Jönsson